لا تسأل من تخاف أن یمنعک.
از کسی که می ترسی درخواستت را رد کند، چیزی مخواه.
بحار، ج 75، ص 278

فراخوان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

فراخوان طرح های پژوهشی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری فراخوان طرح های پژوهشی با استعانت از خداوند متعال و باتوجه به اهمیت و ضرورت به کارگیری یافته های علمی – پژوهشی در سیاست گذاری های حوزه زنان و ...

ادامه مطلب »
bigtheme