لا صغیرة مع الاصرار.
گناه کردن پی در پی، گناه صغیره نیست.
کافی، ج 2، ص 288

ثبت نام ورودیهای جدید

 میتوانید با تماس با دانشگاه و ارتباط با آموزش، از مهلت ثبت نام در هر ترم مطلع شوید. دانشجوی گرامی ضمن عرض خیر مقدم، در خصوص ثبت نام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار نكات زیر را در نظر داشته ...

ادامه مطلب »
bigtheme