شکر النعمة اجتناب المحارم.
شکر و سپاس نعمت، دوری کردن از کارهای حرام است.
کافی، ج 2، ص 95

فراخوان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

فراخوان طرح های پژوهشی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری فراخوان طرح های پژوهشی با استعانت از خداوند متعال و باتوجه به اهمیت و ضرورت به کارگیری یافته های علمی – پژوهشی در سیاست گذاری های حوزه زنان و ...

ادامه مطلب »
bigtheme