لا تسأل من تخاف أن یمنعک.
از کسی که می ترسی درخواستت را رد کند، چیزی مخواه.
بحار، ج 75، ص 278

تسلیت فرا رسیدن محّرم حسینی

باز این چه شورش است که در خلق عالم است             باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین                       بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است این صبح تیره ...

ادامه مطلب »
bigtheme