أحبونا الی الناس.
ما را محبوب مردم کنید.
بشارة، ص 222

انتخاب واحد ترم اول سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵

انتخاب واحد دانشجویان گرامی در بازه زمانی ۲۸-۶-۱۳۹۴ لغایت ۷-۷-۱۳۹۴ به ترتیب زمانی جهت ورودی های ۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴ به شرح زیر اعلام میگردد ۲۸و۲۹ شهریور ورودی های ۱۳۹۲ ۳۰و۳۱ شهریور ورودی های ۱۳۹۳ ترم پاییز ۱ و ۲ و ۳ مهرماه ورودی ...

ادامه مطلب »
bigtheme