لا صغیرة مع الاصرار.
گناه کردن پی در پی، گناه صغیره نیست.
کافی، ج 2، ص 288

تخفیف شهریه خانواده هایی كه بیش از یك دانشجو در دانشگاه آزاد دارند

                                                       شرایط اعمال تخفیف دانشجویی   تخفیف شهریه خانواده هایی که بیش از یک دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی دارند:   هر دو دانشجو تحت تکفل پدر باشند (ازدواج نکرده باشند) دانشجویان متأهل (زن و شوهر) هر دو دانشجوی دانشگاه ...

ادامه مطلب »
bigtheme