لا تصاحب الفاجر.
با بدکار همنشینی مکن.
تحف، ص 376

جستار ها

خانه انجمن ها

نمایش 4 جستار (از 4 کل)
نمایش 4 جستار (از 4 کل)
bigtheme