دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار

یک روز انتخاب، چند سال اثر

نوشته شده توسط در دسته بندی اطلاعیه ها

مشارکت در انتخابات وظیفه همگانی است.