دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار
اطلاعیه ها

یک روز انتخاب، چند سال اثر

اخبار

پویش ملی اگر من یک رئیس جمهور بودم(جهت اطلاع از نحوه شرکت در پویش، پوستر متن خبر را مشاهده فرمایید)

اطلاعیه ها

آشنایی با سامانه آموزشیار

اطلاعیه ها

تفسیر سوره شوری توسط دانشگاه آزاد اسلامی کردستان

اخبار

بازدید آقای دکتر امینی دبیر محترم هیاُت امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان و هیاُت همراه از واحد بیجار

یک روز انتخاب، چند سال اثر

مشارکت در انتخابات وظیفه همگانی است.

پویش ملی اگر من یک رئیس جمهور بودم(جهت اطلاع از نحوه شرکت در پویش، پوستر متن خبر...