القلب یتکل علی الکتابة.
دل، بر نوشتن تکیه دارد.
کافی، ج 1، ص 52

بازدید نماینده شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار

حمداله کریمی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار بازدید کرد. نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی پس از بازدید از واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی بیجار، فعالیت های انجام شده در طی ...

ادامه مطلب »
bigtheme