دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار
[elementor-template id='1056']

خدمات از راه دوردانشگاه

جهت ارسال پیامک به گروه خاصی از دانشجویان ، بر اساس کد درس انتخابی ، رشته یا جنسیت، ابتدا وارد شوید سپس از قسمت ارسال پیامک ، مانند شکل زیر عمل کنید:

جهت ارسال اعلان در تابلو ، ابتدا وارد شوید و در قسمت گروه آموزشی خود اعلان مد نظر را انتشار دهید.

در صورتی که نام کاربری و رمز عبوری که برایتان از قبل آماده شده (قابل دریافت از آموزش)، کارایی ندارد با ما تماس بگیرید یا به امور انفورماتیک / آموزش دانشگاه مراجعه فرمایید.
در صورتی که قصد ادامه دارید با کلیک بر اینجا ، یا صفحه نخست (منوی بالایی تارنما) از فرم ورود برای وارد شدن استفاده فرمایید.

[elementor-template id='1060']