دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار

پنج رشته جدید برای اولین بار در مقطع کارشناسی پیوسته...

نوشته شده توسط در دسته بندی اخبار, اطلاعیه ها, مهم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار در مقطع کارشناسی پیوسته در پنج رشته جدید برای اولین بار دانشجو می پذیرد:
۱- کارشناسی پیوسته حسابداری
۲- کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر
۳- کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
۴- کارشناسی پیوسته حقوق
۵- کارشناسی پیوسته علوم ورزشی