دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار

پست الکترونیکی

امروزه با توجه به وجود سرویس های ایمیل بسیار زیاد ، شخصی سازی مدیریت ایمیل ها بسیار ضروری است ،عادت کار با ایمیل شرکت گوگل ، یاهو یا هر برنامه مدیریت ایمیل، غیر قابل چشم پوشی است.می توان تمامی ایمیل ها را در برنامه دلخواه خود مشاهده کرد که با امییل فورواردینگ ویا هدایت نامه الکترونیکی این امر میسر است ، هر تعداد پست الکترونیکی که دارید را میتوانید بر روی یک آدرس فروارد کرده و همه را در آن آدرس یکتا ملاحظه کنید. از این رو آموزش هدایت نامه های الکترونیکی به ایمیل دلخواه مانند شکل زیر در نسخه ایمیل Roundcube به شکل زیر است :

roundcube-mail-forwarding

حال برای درسترسی به وب میل خود میتوانید از یکی از این لینک ها اقدام فرمایید، در صورت نبود ایمیل شما، با ما تماس بگیرید.پست الکترونیکی دانشگاهپست الکترونیکی قدیمی