دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار

مستندات سخنرانی های علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار در هفته ملی پژوهش و فناو...

نوشته شده توسط در دسته بندی اطلاعیه ها

درباره هفته ملی پژوهش و فناوری

هفته پژوهش و فناوری، هفته ای است که فرصت مناسبی برای توجه و تمرکز روی ابعاد مختلف امر پژوهش وفناوری در کشور فراهم می آورد تا کلیه ذی نفعان ضمن اطلاع از روندها و وضعیت موجود در کشور برای آینده، برنامه ریزی و اقدامات بهتر و مهم تری را در دستور کار خود قرار دهند. انتخاب و معرفی برگزیدگان حوزه پژوهش و فناوری و تجلیل از آنها و همچنین ایجاد فرصت تعامل بین ذی نفعان این حوزه به شیوه های مختلف نظیر برگزاری نمایشگاه، فن بازار، همایش ملی، مصاحبه های مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی فضایی را در کشور ایجاد و به آن دامن می زند که ضمن ارتقاء شأن و جایگاه پژوهش و فناوری و فعالین در این عرصه، بسترسازی مستحکمی را برای ادامه راه تقویت و توسعه پژوهش و فناوری که ضامن پیشرفت واقعی کشور و ایجاد ثروت، رفاه و امنیت برای مردم است در ابعاد اجتماعی و فرهنگی فراهم نماید.

به همین منظور ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری، همه ساله برنامه های متعددی را با همکاری سازمانها، نهادها، دانشگاهها و مؤسسات مرتبط با پژوهش و فناوری برگزار می نماید.
سابقه برگزاری هفته پژوهش:
• از سال ۱۳۷۹ به منظور ترویج فرهنگ پژوهش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چهارمین هفته آذرماه را با توجه به نامگذاری ۲۵ آذرماه به نام روز پژوهش از طرف شورای فرهنگ عمومی، به نام هفته پژوهش نام نهاد و مسئولیت برگزاری این هفته را به معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سپرد. به همین منظور ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری، همه ساله برنامه های متعددی را با همکاری سازمانها، نهادها، دانشگاهها و مؤسسات مرتبط با پژوهش و فناوری برگزار می نماید.


اهداف برگزاری هفته پژوهش و فناوری

  • شناسایی توانمندی های پژوهش و فناوری مراکز تحقیقاتی
  • شناسایی و معرفی پژوهشگران برتر
  • امکان تجاری سازی یافته های پژوهش و فناوری (فن بازار)
  • فراهم کردن فضای همکاری بین پژوهشگران
  • برقراری ارتباط مراکز صنعتی و تولیدی با مراکز تحقیقاتی
  • نهادینه کردن پژوهش در سطح جامعه

در همین راستا و با پیروی از ستاد برگزاری هفته پژوهش، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار با بهره گیری ازقابلیت های اعضا محترم هیات علمی سخنرانی های علمی برگزار گردید که مستندات آن به شرح زیر به نمایش گذاشته خواهد شد.