دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار

مراسم غبار روبی گلزار شهدا، به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر...

نوشته شده توسط در دسته بندی اخبار, بسیج دانشجویی

مراسم غبار روبی گلزار شهدا، به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر