دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار

قهرمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار در رشته کشتی...

نوشته شده توسط در دسته بندی اخبار, تربیت بدنی

افتخار آفرینی و قهرمانی دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد بیجار در رشته کشتی در مسابقات قهرمانی استان که به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان سقز برگزار شد، توسط کشتی گیران بیجاری که در دو رشته آزاد و فرنگی موفق به کسب عناوین اولی شده و به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.
در رشته کشتی فرنگی با قهرمانی آقایان: مصطفی الوندی و مهدی قمرپور
و در رشته کشتی آزاد با قهرمانی آقای میلاد مهدی کرمی
با آرزوی موفقیت برای این دانشجویان گرامی ورزشکار