لیست لبخیل راحة.
برای خسیس، هیچ آسایشی نیست.
الفقیه، ج 4، ص 394
خانه / راهنمای تصویری دانشجویان

راهنمای تصویری دانشجویان

 
 
دانشجويان گرامی جهت :
درخواست گواهی اشتغال به تحصیل ،
درخواست فرم تسویه حساب ،
درخواست ریز نمرات ،
درخواست بیمه تکمیلی دانشجویی ،
اخذ وام دانشجویی ،
اخذ وام ازدواج ، حج دانشجویی
و سایر امکانات الکترونیکی قابل ارائه با استفاده از سیستم ثبت نام و اطلاع رسانی دانشگاه (قابل دسترس از داخل و خارج دانشگاه ) برای هر کدام از نیازمندی های خود مانند آموزش زیر عمل فرمایید
 
 

help1

bigtheme