دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار

دیدار با ریاست عالی محترم دانشگاه آزاد اسلامی...

نوشته شده توسط در دسته بندی اخبار

دیدار با ریاست عالی محترم دانشگاه آزاد اسلامی دانشمند فرزانه و عالیقدر دکتر محمد مهدی طهرانچی، بررسی مشکلات واحد بیجار و در نهایت اعطا حکم سرپرستی جناب آقای کریم زاده.