سر خط خبر ها
علیک بالتلاد.
دوست قدیمی و آزموده را نگهدار.
کافی، ج8، ص 249
خانه / خدمات از راه دوردانشگاه

خدمات از راه دوردانشگاه

جهت ارسال پیامک به گروه خاصی از دانشجویان ، بر اساس کد درس انتخابی ، رشته یا جنسیت، ابتدا وارد شوید سپس از قسمت ارسال پیامک ، مانند شکل زیر عمل کنید:

جهت ارسال اعلان در تابلو ، ابتدا وارد شوید و در قسمت گروه آموزشی خود اعلان مد نظر را انتشار دهید.

در صورتی که نام کاربری و رمز عبوری که برایتان از قبل آماده شده (قابل دریافت از آموزش)، کارایی ندارد با ما تماس بگیرید یا به امور انفورماتیک / آموزش دانشگاه مراجعه فرمایید.
در صورتی که قصد ادامه دارید با کلیک بر اینجا ، یا صفحه نخست (منوی بالایی تارنما) از فرم ورود برای وارد شدن استفاده فرمایید.

bigtheme