دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار

تماس با ما

سامانه پیامک: ۵۰۰۰۱۳۳۳۲۳۷۵۴۳تلفن های تماس:۳۸۲۱۰۱۵۳-۰۸۷

۰۸۷-۳۸۲۱۰۱۵۴

آدرس: بیجار- میدان جهاد کشاورزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار

صندوق پستی: ۳۵۶-۶۶۵۱۵