دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار

تقویم آموزشی نيمسال اول ۹۵-۹۶ دانشگاه آزاد واحد بیجار...

نوشته شده توسط در دسته بندی اطلاعیه ها
 

 

 

تقويم آموزشي

نيمسال اول

سال تحصيلي

۹۶-۹۵

واحد بيجار

 

       
ثبت نام وانتخاب واحد

 

از تاريخ              ۱۶/۶/۹۵

   لغايت              ۱۸/۶/۹۵

 

       
شروع و پايان کلاس

 

از تاريخ              ۲۷/۶/۹۵

   لغايت              ۱۶/۱۰/۹۵

 

       
حذف و اضافه

 

از تاريخ             ۱۰/۷/۹۵

   لغايت              ۱۴/۷/۹۵

 

       
* حذف اضطراري

 

از تاريخ             ۱۱/۹/۹۵

    لغايت            ۱۴/۹/۹۵

 

       
امتحانات پايان ترم

 

از تاريخ            ۱۸/۱۰/۹۵

    لغايت             ۳۰/۱۰/۹۵

 

       

جدول زمانبندی انتخاب واحد نيمسال اول ۹۶-۹۵

ورودي ها(كليه رشته ها) تاریخ
كليه ورودي هاي ۹۲ و ما قبل ۱۶/۶/۹۵       روز سه شنبه
كليه ورودي هاي ۹۳ ۱۷/۶/۹۵          روز چهار شنبه
كليه ورودي هاي ۹۴ ۱۸/۶/۹۵        روز پنج شنبه

 

 

*دانشجو مي تواند تا پنج هفته قبل از پايان نيمسال تحصيلي فقط  يكي از درسهاي نظري يا عملي  يا عملي نظري خود را حذف  كند مشروط به اينكه واحدهاي درسي باقيمانده وي از حداقل مجاز (۱۲ واحد ) كمتر نشود .

 

  • انتخاب واحد كليه مقاطع تحصيلي به صورت اينترنتي و مطابق جدول پيوست مي باشد، و در صورت عدم انتخاب واحد در زمان مقرر جهت نيمسال اول سال تحصيلي ۹۶-۹۵ مرخصي ثبت خواهد شد.
  • دانشجويان به منظور جلوگيري از وقوع مشكلات ناشي از عدم پرداخت شهريه نسبت به تسويه حساب مالي با دانشگاه قبل از زمان ثبت نام اقدام نمايند.
  • مسئوليت ناشي از عدم رعايت پيشنياز، رعايت سقف مجاز واحدهاي درسي، به عهده دانشجو مي باشد و در غير اينصورت گروه آموزشي مجاز به حذف واحدهاي درسي مي باشد.
  • دانشجويان محترم جهت انتخاب واحد به سايت زير مراجعه نماييد و از طريق سامانه آموزشي انتخاب واحد خود را انجام دهيد.

www.iaubijar.ac.ir