دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار

تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۵-۹۶ دانشگاه آزاد واحد بیجار...

نوشته شده توسط در دسته بندی اطلاعیه ها
 

 

 

تقویم آموزشی

نیمسال اول

سال تحصیلی

۹۶-۹۵

واحد بیجار

 

       
ثبت نام وانتخاب واحد

 

از تاریخ              ۱۶/۶/۹۵

   لغایت              ۱۸/۶/۹۵

 

       
شروع و پایان کلاس

 

از تاریخ              ۲۷/۶/۹۵

   لغایت              ۱۶/۱۰/۹۵

 

       
حذف و اضافه

 

از تاریخ             ۱۰/۷/۹۵

   لغایت              ۱۴/۷/۹۵

 

       
* حذف اضطراری

 

از تاریخ             ۱۱/۹/۹۵

    لغایت            ۱۴/۹/۹۵

 

       
امتحانات پایان ترم

 

از تاریخ            ۱۸/۱۰/۹۵

    لغایت             ۳۰/۱۰/۹۵

 

       

جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۶-۹۵

ورودی ها(کلیه رشته ها) تاریخ
کلیه ورودی های ۹۲ و ما قبل ۱۶/۶/۹۵       روز سه شنبه
کلیه ورودی های ۹۳ ۱۷/۶/۹۵          روز چهار شنبه
کلیه ورودی های ۹۴ ۱۸/۶/۹۵        روز پنج شنبه

 

 

*دانشجو می تواند تا پنج هفته قبل از پایان نیمسال تحصیلی فقط  یکی از درسهای نظری یا عملی  یا عملی نظری خود را حذف  کند مشروط به اینکه واحدهای درسی باقیمانده وی از حداقل مجاز (۱۲ واحد ) کمتر نشود .

 

  • انتخاب واحد کلیه مقاطع تحصیلی به صورت اینترنتی و مطابق جدول پیوست می باشد، و در صورت عدم انتخاب واحد در زمان مقرر جهت نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵ مرخصی ثبت خواهد شد.
  • دانشجویان به منظور جلوگیری از وقوع مشکلات ناشی از عدم پرداخت شهریه نسبت به تسویه حساب مالی با دانشگاه قبل از زمان ثبت نام اقدام نمایند.
  • مسئولیت ناشی از عدم رعایت پیشنیاز، رعایت سقف مجاز واحدهای درسی، به عهده دانشجو می باشد و در غیر اینصورت گروه آموزشی مجاز به حذف واحدهای درسی می باشد.
  • دانشجویان محترم جهت انتخاب واحد به سایت زیر مراجعه نمایید و از طریق سامانه آموزشی انتخاب واحد خود را انجام دهید.

www.iaubijar.ac.ir