دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۹

نوشته شده توسط در دسته بندی اطلاعیه ها

جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹-۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار به شرح زیر می‌باشد;