دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۸

نوشته شده توسط در دسته بندی اطلاعیه ها

جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۸-۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار به شرح زیر می‌باشد;