دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار

تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلی ۹۷-۹۸

نوشته شده توسط در دسته بندی اطلاعیه ها

جدول زمانبندی انتخاب واحد نيمسال دوم ۹۸-۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار به شرح زیر می‌باشد;