دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار

تخفيف شهريه رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيجار...

نوشته شده توسط در دسته بندی اطلاعیه ها

بدین وسیله تخفيف شهريه رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيجار برای دانشجویان ورودی های جدید سال تحصیلی ۹۵-۹۶ به شرح زیر اعلام می گردد :

رشته مقطع درصد تخفيف
حسابداري كارداني ناپيوسته ۳۰% كاهش نسبت به سال ۹۴
مكانيك خودرو كارداني پيوسته ۳۰% كاهش نسبت به سال ۹۴
الكتروتكنيك كارداني پيوسته ۱۰ % كاهش نسبت به سال ۹۴
ساختمان كارداني پيوسته ۱۰ % كاهش نسبت به سال ۹۴
نقشه كشي معكاري كارداني پيوسته بدون تغيير نسبت به سال ۹۴
علمي كاربردي حسابداري كارداني پيوسته بدون تغيير نسبت به سال ۹۴
كامپيوتر كارداني پيوسته بدون تغيير نسبت به سال ۹۴
تربيت بدني كارداني پيوسته بدون تغيير نسبت به سال ۹۴
مهندسي برق كارشناسي پيوسته ۵۰ % كاهش نسبت به سال ۹۴
حقوق كارشناسي پيوسته ۱۵ % افزايش نسبت به سال ۹۴
مهندسي تكنولوژي كامپيوتر كارشناسي ناپيوسته بدون تغيير
مهندسي اجرايي عمران كارشناسي ناپيوسته بدون تغيير
علمي كاربردي حسابداري كارشناسي ناپيوسته بدون تغيير
مهندسي تكنولوژي برق-قدرت كارشناسي ناپيوسته ۱۰ % كاهش نسبت به سال ۹۴
معماري كارشناسي ناپيوسته ۱۰ % كاهش نسبت به سال ۹۴
مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو كارشناسي ناپيوسته ۳۰% كاهش نسبت به سال ۹۴