دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار

اطلاعیه آغاز ثبت نام دانشگاه در سال تحصیلی ۹۷-۹۸...

نوشته شده توسط در دسته بندی مهم

بنام  خدا

داوطلبین گرامی جهت ثبت نام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار مطالب زیر را در نظر داشته باشید:

ابتدا به سایت  https://azmoon.iau.ac.ir/ مراجعه فرمایید و پس از تكمیل كلیه مراحل ثبت نام رسید ثبت نام را چاپ كنید، سپس از تاریخ   ۲۷/۱۱/۹۷  به بعد با در دست داشتن مدارك به دانشگاه مراجعه فرمایید.

جهت ثبت نام در سایت فوق الذکر مطالب زیر را در نظر داشته باشید:

  • كد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار ۳۴۲ می باشد.
  • توجه داشته باشید هنگام وارد کردن اطلاعات شخصی در سایت مذکور دقت لازم را مبذول فرمایید در غیر اینصورت می بایست مجدداً هزینه ثبت نام را بپردازید. اطلاعات سجلی باید همانند آنچه در شناسنامه فرد نوشته شده ثبت گردد و کد ملی همانند کارت ملی هر فرد ثبت گردد.
  • مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در هر مقطع به شرح زیر می باشد:
نام مقطع مدرک پایه مورد نیاز
کاردانی نا پیوسته مدرک پیش دانشگاهی
کاردانی پیوسته مدرک دیپلم
کارشناسی ناپیوسته مدرک کاردانی
کارشناسی پیوسته مدرک پیش دانشگاهی یا مدرك كاردانی

 

رشته ها ی موجود در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار و مدارک مورد نیاز برای  هر مقطع به شرح زیر می باشد:

مقطع کاردانی ناپیوسته:

کد واحد بیجار ۳۴۲
کد رشته نام رشته مدارک مورد نیاز برای ثبت نام
۲۱۳۸۰ کاردانی حسابداری ۱)      گیره و پوشه(رشته هاي فني رنگ قرمز، رشته هاي علوم انساني رنگ زرد)

۲)      رسيد چاپی ثبت نام در سايت https://azmoon.iau.ac.ir

۳)       اصل شناسنامه و کپي از تمامی صفحات ( ۲سري)

۴)       اصل کارت ملي و کپي پشت و رو ( ۲سري) (در صورتی که کدپستی در پشت کارت ملی درج نشده است از روی یکی ازفیشهای آب،برق یا تلفن کدپستی خود را همراه داشته باشید.)

۵)      عکس سه در چهار پرسنلی ۶ قطعه

۶)      اصل مدرك يا گواهي موقت دوره پيش دانشگاهي و يا اصل مدرك ديپلم نظام قديم و دو سری کپی از آن  

۷)       کپي کارت معافيت يا کارت پايان خدمت (برادران)

۸)      * *فيش تاييديه تحصيلي مدرك پایه(مراجعه به دفاتر خدمات پستي)

۲۰۳۰۷ *کاردانی آموزش زبان انگلیسی
۴۰۵۵۸ *کاردانی فنی مکانیک
۶۰۲۰۸ * معماری سنتی

 

*دایر شدن رشته های ستاره دار منوط به این است که تعداد شرکت کنندگان به حدنصاب تشکیل کلاس برسند.

**کپی مدرک خود را به یکی از دفاتر خدمات پستی برده و برای دریافت تأییدیه مدک اقدام نموده و فیش دریافتی را همراه مدارک ثبت نام تحویل دانشگاه دهید.

 

 

 

 

مقطع کاردانی پیوسته:

کد واحد بیجار ۳۴۲
کد رشته نام رشته مدارک مورد نیاز برای ثبت نام
۲۱۳۰۱ حسابداری ۱)         گیره و پوشه(رشته هاي فني رنگ قرمز، رشته هاي علوم انساني رنگ زرد)

۲)      رسيد چاپی ثبت نام در سايت https://azmoon.iau.ac.ir

۳)       اصل شناسنامه و کپي از تمامی صفحات ( ۲سري)

۴)       اصل کارت ملي و کپي پشت و رو ( ۲سري) (در صورتی که کدپستی در پشت کارت ملی درج نشده است از روی یکی ازفیشهای آب،برق یا تلفن کدپستی خود را همراه داشته باشید.)

۵)      عکس سه در چهار پرسنلی ۶ قطعه

۶)      اصل مدرك  دیپلم و يا گواهي موقت (ریاضی ،علوم تجربی، شاخه کارو دانش يا فني و حرفه اي يا ديپلم نظام قديم هنرستان) به همراه ۲ سری کپی از آن

۷)       کپي کارت معافيت يا کارت پايان خدمت (برادران)

۸)      * *فيش تاييديه تحصيلي مدرك پایه(مراجعه به دفاتر خدمات پستي)

۲۱۴۸۱ تربیت بدنی – تربیت بدنی
۴۰۴۲۸ ساختمان کارهای عمومی ساختمان
۴۰۱۳۰ الکتروتکنیک برق صنعتی
۴۰۴۳۳ نقشه کشی معماری – معماری
۴۰۵۶۵ *نقشه برداری نقشه برداری
۴۰۶۲۶ مکانیک خودرو مکانیک خودرو
۴۱۰۵۲ نرم افزار کامپیوتر
۶۰۱۰۴ *گرافیک گرافیک
۶۰۱۲۵ *هنرهای تجسمی نقاشی
۶۰۱۲۷ *طراحی و دوخت طراحی و دوخت

*دایر شدن رشته های ستاره دار منوط به این است که تعداد شرکت کنندگان به حدنصاب تشکیل کلاس برسند.

**کپی مدرک خود را به یکی از دفاتر خدمات پستی برده و برای دریافت تأییدیه مدک اقدام نموده و فیش دریافتی را همراه مدارک ثبت نام تحویل دانشگاه دهید.

 

 

 

 

 

 

 

مقطع کارشناسی پیوسته :

کد واحد بیجار ۳۴۲
کد رشته نام رشته مدارک مورد نیاز برای ثبت نام
۴۰۱۱۹ مهندسی برق ۱)    گیره و پوشه(رشته هاي فني رنگ قرمز، رشته هاي علوم انساني رنگ زرد)

۲)      رسيد چاپی ثبت نام در سايت https://azmoon.iau.ac.ir

۳)       اصل شناسنامه و کپي از تمامی صفحات ( ۲سري)

۴)       اصل کارت ملي و کپي پشت و رو ( ۲سري) (در صورتی که کدپستی در پشت کارت ملی درج نشده است از روی یکی ازفیشهای آب،برق یا تلفن کدپستی خود را همراه داشته باشید.)

۵)      عکس سه در چهار پرسنلی ۶ قطعه

۶)      اصل مدرك يا گواهي موقت دوره پيش دانشگاهي و يا اصل مدرك ديپلم نظام قديم و دو سری کپی از آن  

۷)       کپي کارت معافيت يا کارت پايان خدمت (برادران)

۸)      *فيش تاييديه تحصيلي مدرك پایه(مراجعه به دفاتر خدمات پستي)

  کد واحد سنندج ۱۱۰  
۲۰۸۰۳ حقوق ** ۱)    گیره و پوشه(رشته هاي فني رنگ قرمز، رشته هاي علوم انساني رنگ زرد)

۲)      رسيد چاپی ثبت نام در سايت https://azmoon.iau.ac.ir

۳)       اصل شناسنامه و کپي از تمامی صفحات ( ۲سري)

۴)       اصل کارت ملي و کپي پشت و رو ( ۲سري) (در صورتی که کدپستی در پشت کارت ملی درج نشده است از روی یکی ازفیشهای آب،برق یا تلفن کدپستی خود را همراه داشته باشید.)

۵)      عکس سه در چهار پرسنلی ۶ قطعه

۶)      اصل مدرك يا گواهي موقت دوره پيش دانشگاهي و يا اصل مدرك ديپلم نظام قديم و دو سری کپی از آن  

۷)       کپي کارت معافيت يا کارت پايان خدمت (برادران)

۸)      *فيش تاييديه تحصيلي مدرك پایه(مراجعه به دفاتر خدمات پستي)

  مهندسی معماری **
  مهندسی عمران **
  مهندسی كامپیوتر **
  مهندسی مكانیك **
  حسابداری  **

*کپی مدرک خود را به یکی از دفاتر خدمات پستی برده و برای دریافت تأییدیه مدک اقدام نموده و فیش دریافتی را همراه مدارک ثبت نام تحویل دانشگاه دهید.

**این رشته متعلق به واحد سنندج می باشد لذا هنگام ثبت نام در سایت باید واحد انتخابی را سنندج انتخاب نمایید ولی کلاسها و امتحانات آن در واحد بیجار برگزار می گردد و مدرک فارغ التحصیلان این رشته متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج می باشد.

مقطع کارشناسی ناپیوسته :

کد واحد بیجار ۳۴۲
کد رشته نام رشته مدارک مورد نیاز برای ثبت نام
۲۱۳۰۱ حسابداری ۱)    گیره و پوشه(رشته هاي فني رنگ قرمز، رشته هاي علوم انساني رنگ زرد)

۲)      رسيد چاپی ثبت نام در سايت https://azmoon.iau.ac.ir

۳)       اصل شناسنامه و کپي از تمامی صفحات ( ۲سري)

۴)       اصل کارت ملي و کپي پشت و رو ( ۲سري) (در صورتی که کدپستی در پشت کارت ملی درج نشده است از روی یکی ازفیشهای آب،برق یا تلفن کدپستی خود را همراه داشته باشید.)

۵)      عکس سه در چهار پرسنلی ۶ قطعه

۶)      اصل مدرک یا مدرک موقت دوره کاردانی و دو سری کپی از آن  

۷)       کپي کارت معافيت يا کارت پايان خدمت (برادران)

 

۴۱۴۲۱ مهندسی تکنولوژی برق-قدرت
۴۱۴۳۰ مهندسی فناوری مکانیک خودرو
۴۱۰۱۳ مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
۶۰۲۰۶ معماری
۷۰۴۰۲ مهندسی اجرایی عمران

تذکر: به دلیل بسته شدن سایت مرکز آزمون ومحدود بودن بازه زمانی آن و همچنین احتمال عدم تشکیل کلاس در رشته های ستاره دار، پیشنهاد می گردد هنگام ثبت نام در رشته های مذکوردر صورت تمایل علاوه بر آن در یک رشته بدون ستاره نیز ثبت نام فرمایید.

آدرس سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار :       https://iaubijar.ac.ir