سر خط خبر ها
النور فی العلم.
نورانیت، در دانش است.
کافی، ج 1، ص 28
bigtheme