الصبر رأس الایمان.
شکیبایی، اوج ایمان است.
کافی، ج 2، ص 87
bigtheme