دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار

اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال دوم ۹۷-۹۶

نوشته شده توسط در دسته بندی اطلاعیه ها, مهم

 

رشته مقطع ورودی نفر اول نفر دوم نفر سوم
حسابداری کارشناسی ناپیوسته بهمن ۹۵ علی الیاس پور

۹۵۲۷۰۹۵۷۲

۱۹

مکانیک کارشناسی ناپیوسته بهمن ۹۵ رسول فروزان مهر

۹۵۲۷۰۹۲۶۶

۱۸٫۱۵

 

برق کارشناسی ناپیوسته مهر ۹۶ امیر سواری اله سقال

۹۶۲۱۹۱۴۳۳

۱۷٫۰۱

 

کامپیوتر کاردانی پیوسته بهمن ۹۵ سیدمصطفی موسوی

۹۵۱۱۲۷۴۶۲

۱۹٫۱۳

 

مکانیک کاردانی پیوسته مهر ۹۵ پوریا قاسمی

۹۵۱۱۱۱۴۸۲

۱۸٫۰۴

شرایط احراز دانشجوی ممتاز:

  1. در هیچ درسی نمره کمتر از ۱۲ نداشته باشد.
  2. حداقل تعداد واحد بدون احتساب دروس پیش نیاز و جبرانی ۱۸ واحد و بالاتر باشد.
  3. میانگین نمرات در رشته های فنی و مهندسی ۱۷،علوم انسانی و هنر ۱۹ کمتر نباشد.