دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار

اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال اول ۹۷-۹۸

نوشته شده توسط در دسته بندی اخبار

اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال اول ۹۷-۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار به شرح زیر می‌باشد:

شرايط احراز دانشجوي ممتاز:

  1. در هيچ درسي نمره كمتر از ۱۲ نداشته باشد.
  2. حداقل تعداد واحد بدون احتساب دروس پيش نياز و جبراني ۱۸ واحد و بالاتر باشد.
  3. ميانگين نمرات در رشته هاي فني و مهندسي ۱۷،علوم انساني و هنر ۱۹ كمتر نباشد.