دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار

إنا لله وإنا إلیه راجعون

نوشته شده توسط در دسته بندی روابط عمومی

درگذشت تنی چند از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات در سانحه واژگونی اتوبوس را به خانواده مرحومین و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی تسلیت عرض مینماییم.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار