لا تصاحب الفاجر.
با بدکار همنشینی مکن.
تحف، ص 376
خانه / اطلاعیه ها / آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه

آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه

با توجه به آيين نامه انتخاب و معرفي دانشجويان نمونه دانشگاه آزاد اسلامي در سطح كشور از دانشجوياني كه با توجه به فايل پيوست خود را مشمول آيين نامه فوق الذكر مي دانند دعوت ميشود با تكميل فرم هاي موجود در آيين نامه حداكثر تا ٩٦/٢/١٥ به سركار خانم فاضلي در اموزش مراجعه نمايند.

bigtheme