سر خط خبر ها
العاقل غفور.
خردمند، آمرزنده و بخشنده است.
کافی، ج 1، ص 26
bigtheme